لیست کلاس های حضوری و نیمه حضوری

نام مرکز آموزشی :   


  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت
1 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه نازک دوزی 2 30 طیبه ملازاده 11-12/30 فرد 23 30
2 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه نازک دوزی 1 30 طیبه ملازاده 8-9/30 فرد 29 30
3 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه نازک دوزی 1 30 طیبه ملازاده 9/30-11 فرد 0 30
4 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه ضخیم دوزی 1 30 لاله سلطانی 7/30-9 زوج 14 30
5 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه ضخیم دوزی 2 30 لاله سلطانی 9-10/30 زوج 17 30
6 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه ژورنال دوزی 1 30 لاله سلطانی 10/30-12 زوج 22 30
7 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه جواهرسازی مهره ای 30 سیده ارزو نژاد حسینی 11-13 زوج 8 30
8 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه فست فود 30 گیتا رضایی 7/30-9 فرد 22 30
9 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه دسر و ژله 35 گیتا رضایی 9-11 فرد 31 35
10 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه کافی شاپ 30 گیتا رضایی فرد11-13 17 30
11 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه سالاد اردور 30 گیتا رضایی 13-15 فرد 13 30
12 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه شیرینی پزی 30 گیتا رضایی 15-17 فرد 16 30
13 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه بافندگی 1 37 مریم جدیری 13-14/30 زوج 37 37
14 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه بافندگی 2 30 معصومه حیدری 8-9 فرد 29 30
15 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه بافندگی 2 30 معصومه حیدری 9-10 فرد 26 30
16 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه بافندگی 3 30 معصومه حیدری 10-11 فرد 17 30
17 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه بافندگی 4 30 معصومه حیدری 11-12 فرد 19 30
18 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه عروسک بافی 30 مریم جدیری 14/30-16 زوج 19 30
19 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه قلاب بافی 2 30 معصومه حیدری 12-13 فرد 30 30
20 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه قلاب بافی 3 30 معصومه حیدری فرد 13-14 1 30
21 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه قالی بافی 30 مبارکه اخلاقی 9-11 زوج 11 30
22 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه کیف دوزی با چرم 1 30 مریم کارگر 8-9/30 زوج 17 30
23 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه کیف دوزی با چرم 2 30 مریم کارگر 9/30-11 زوج 19 30
24 حضوری 20دی ماه 1393 لغایت 21 بهمن 1393 ساوه کیف دوزی با چرم 3 30 مریم کارگر 11-12/30 زوج 25 30
  نوع نام ترم نام مرکز نام کلاس ظرفیت استاد روز ثبت نام شده ظرفیت